T34-76 Russian WWII Tank

L e n t e s c u r a tankcolor1
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a tankcolor3
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a tankcolor2
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a tankwire1
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a wire1
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a tankgray2
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop
L e n t e s c u r a tankgray1
T34-76 Russian WWII Tank Maya 2017 Zbrush Knald Substance Painter Photoshop

T34-76
Russian WWII
Tank

Maya 2017
Zbrush
Knald
Substance Painter
Photoshop